“ความรัก เงินตราและหน้าที่: เมียฝรั่งในอีสาน” – การแต่งงานข้ามชาติ และแรงงานดูแลในบริบทโลก (20)

“เมียฝรั่งในต่างแดนต้องทำทั้งงานดูแลครอบครัวที่ไม่มีรายได้และทำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้ รายได้ที่เกิดขึ้นหมายถึงการพึ่งตนเองและความสามารถในการส่งเงินกลับบ้านเพื่อสนับสนุนพ่อ แม่ในถิ่นบ้านเกิด” พัชรินทร์ ลาภานันท์

พัชรินทร์ ลาภานันท์

17/09/2020

ซีรีส์ชุด “ความรัก เงินตรา และหน้าที่ : เมียฝรั่งในอีสาน – การแต่งงานข้ามแดน : ชีวิตความคาดหวัง ความกดดัน (6)

“เรื่องเงินอาจเป็นปัจจัยผลักดัน แต่เงินไม่ใช่เงินเพื่อคนที่เป็นเมียฝรั่งเท่านั้น แต่หมายถึงเงินที่กลับมาช่วยครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้าน” พัชรินทร์ ลาภานันท์ ส่วนหนึ่งจากงานเสวนา “การแต่งงานข้ามแดน : ชีวิตความคาดหวัง ความกดดัน”

พัชรินทร์ ลาภานันท์

30/08/2020
Scroll Up