ภาพเล่าเรื่อง : บั้งไฟตะไลล้าน

เมื่อถึงช่วงปลายฤดูร้อนย่างเข้าต้นฤดูฝน ท้องนาอันแห้งแล้งและเงียบเหงาแห่งตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยควันโขมงจากบั้งไฟตะไล

Avatar

The Isaan Record

12/06/2017

รัฐกับการแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุทางถนน

เชื่อหรือไม่ว่า ทุกๆ ชั่วโมงประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างน้อย 2 คน จากสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 25,000 คน จึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมองค์การอนามัยโลกถึงประกาศว่าอุบัติเหตุจราจร คือ สาเหตุอันดับที่ 2 ของการเสียชีวิตของคนบนโลกนี้ซึ่งมีจำนวนมากถึงปีละ 1 ล้านคนต่อปีเป็นรองแค่ความตายจากโรคมะเร็งเท่านั้น

Avatar

The Isaan Record

05/06/2017

พญาแถน 4.0

บทบาทและหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน “บุญบั้งไฟตะไลล้าน” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ตำบลกุดหว้า จากประเพณีพื้นบ้านกลายเป็นงานกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว พร้อมกับความเข้มงวดด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิด

Avatar

The Isaan Record

01/06/2017
1 2
Scroll Up