ฉายหนังผู้ลี้ภัยหวังเปลี่ยนทัศนคติลบ

การใช้ภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างการรับรู้ต่อคนไทยที่อยู่ในประเทศซึ่งไม่ยอมรับสถานะของผู้ลี้ภัย