We Watch ตั้งเครือข่ายตรวจสอบเลือกตั้งเสรี-เป็นธรรม

เตรียมตัวล่วงหน้า เครือข่าย We Watch ประเทศไทย สร้างเครือข่าย สังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อปูทางประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย หากมีเลือกตั้งปีหน้า

โครงการเพื่อสังคมประชาธิปไตยพบปะตัวแทนพรรคสามัญชนแห่งอีสานและขบวนการอีสานใหม่

เมื่อเดือนที่ผ่านมา สมาชิกโครงการเพื่อสังคมประชาธิปไตย เผยแพร่หลักการทางการเมือง และแลกเปลี่ยนแนวคิดต่ออนาคตของประเทศไทยกับขบวนการอีสานใหม่และพรรคสามัญชนแห่งอีสาน