กิจกรรรมวันเด็กที่อุบลราชธานี

สัมผัสหลากหลายเรื่องราวผ่านภาพถ่ายกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมที่ผ่านมา

Avatar

The Isaan Record

19/01/2018

เทียนพรรษากับความเปลี่ยนแปลงเพื่อรับการท่องเที่ยว

ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีเน้นการแข่งขันทำให้วัดที่ชนะเลิศในปีที่แล้วไม่เข้าประกวดในปี 2560 เพราะติดขัดเรื่องงบประมาณ ส่วนที่อำเภอเดชอุดมจัดขบวนแห่ต้นเทียนโบราณตามความถนัดของคนในพื้นที่

Avatar

The Isaan Record

03/08/2017
Scroll Up