คูนกับควาย

เรื่องสั้นอันดับที่ (7) ของคอลัมน์อีสานในกระจก ตอน “คูนกับควาย” โดย ณภัทร ข่ายมณี ที่เป็นเรื่องราวแห่งความทุกข์ตรมของชาวนาผู้คอยฟ้าฝนจากเทวดา

The Isaan Record

28/06/2020

จาก พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฯ ถึง CPTPP ประโยชน์เพื่อชาติหรือนายทุน?

แม้จะมีผู้ต่อต้านความตกลง CPTPP ที่เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทย โดยเฉพาะการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ แต่รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อ ขณะเดียวกันกฎหมายคุ้มครองพืชพันธุ์ฯ ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2542 ก็ดูเหมือนมีปัญหาจนกลายเป็นอุปสรรคต่อเกษตรกร 

แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา

19/05/2020

หยุดก่อน CPTPP เกษตรกรได้ประโยชน์ตรงไหน?

ระหว่างที่ผู้คนกำลังทุกข์ร้อนกับการระบาดหนักของโควิด-19 รัฐบาลก็มุบมิบจะทำข้อตกลง CPTPP ที่จะมีต่อการผูกขาดการเกษตรของไทยไปตลอดกาล แม้ต่อมารัฐบาลก็ไหวตัวทัน ยับยั้งไม่เดินหน้าต่อ แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา ชำแหละข้อตกลงนี้ว่า จะส่งต่อเกษตรกรไทยอย่างไร

แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา

15/05/2020

15 ปีที่ดินเกษตรกรหลุดมือ 28 ล้านไร่…ความเปลี่ยนแปลงบนผืนดินที่ราบสูง

ไม่น่าเชื่อว่า เวลาเพียง 15 ปี จะทำให้ที่ดินของเกษตรกรอีสานหลุดมือไปกว่า 28 ล้านไร่ แม้นวาด เดชกุญชร ณ อยุธยา วิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าทำไมที่ดินเกษตรกรถึงหลุดมือจากชาวอีสาน

The Isaan Record

22/04/2020

บทบรรณาธิการ: ฤารัฐบาลทำร้ายเกษตรกรผ่านสารเคมี

พิสูจน์สาเหตุที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่แบนสารพาราควอตว่า มาจากการนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานของรัฐบาลที่จำต้องใช้สารเคมีหรือไม่

Burapa Lekluanngarm

06/07/2018

เกษตรกรขอนแก่นห่วงกฎหมายค่าน้ำเพิ่มภาระ

ผลกระทบที่เกษตรกรจะได้รับจากภาษีน้ำคือต้นทุนการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายประจำและค่าดอกเบี้ยกู้เงินก็ทำให้เงินแทบไม่เหลือใช้อยู่แล้ว

The Isaan Record

13/10/2017

ชาวไร่อีสานเสนอใช้สารเคมีต่อเพื่อลดต้นทุน

มีความคิดเห็นที่แตกต่างในเวทีรับฟังความคิดเห็นของกรมวิชาการเกษตร ทั้งผู้ที่อยากใช้สารเคมีต่อเพราะความสะดวกและผู้ต้องการให้ยกเลิกการเนื่องด้วยความปลอดภัย

Peera Songkünnatham

21/08/2017
1 2
Scroll Up