“สร้อยสายคำ” การสร้างระเบียบทางวัฒนธรรมในสังคมอีสาน

“ธรรมสร้อยสายคำ” เป็นหนังสือที่ปริวรรตเป็นอักษรไทยจากใบลานจากวัดในภาคอีสานที่ทำให้เห็นรากของวัฒนธรรมประเพณีของสังคมอีสานที่สืบทอดกันมา บทความเห็นโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

Avatar

ภาณุพงศ์ ธงศรี

09/08/2020

คนอีสานในอาณานิคมสยาม: เมื่ออักษรไทน้อยถูกสยามทำลาย

ย้อนดูวิธีการที่ “รัฐสยาม” กลืนกินวัฒนธรรมลาวฝั่งขวาแม่น้ำโขง (อีสาน) ผ่านการทำลาย “อักษรไทน้อย” ที่คนอีสานในอดีตเคยใช้สื่อสารกันทั้งการพูดและการเขียน

Avatar

Setthasart Watrasoke

09/01/2019
Scroll Up