ฝุ่นควันจากการ “เผาอ้อย” อย่าโยนบาปให้เกษตรกรฝ่ายเดียว

ชาวอีสานต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 อีกแล้ว ภาครัฐโยนบาปกับการเผาอ้อยและไร่นา แต่ฝุ่นควันไม่ได้เกิดจากเกษตรกรฝ่ายเดียว มีผู้ร่วมก่อมลพิษเป็นหางว่าว แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา วิเคราะห์จากบทความ “ฝุ่นควันจากการเผาอ้อย อย่าโยนบาปให้เกษตรกรฝ่ายเดียว” 

The Isaan Record

27/12/2019

ความหวานและอำนาจ (15) – มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม…ความฝันในไร่อ้อย

“ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน” ผู้บริหารกลุ่มมิตรผลบ้านไผ่ ตอบคำถามถึงการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มในภาคอีสาน ติดตามบทสัมภาษณ์เต็มๆ ในซีรีส์พิเศษชุด “ความหวานกับอำนาจ” ตอนที่ 15 มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม…ความฝันในไร่อ้อย

The Isaan Record

27/09/2019
Scroll Up