กิจกรรรมวันเด็กที่อุบลราชธานี

สัมผัสหลากหลายเรื่องราวผ่านภาพถ่ายกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมที่ผ่านมา

Avatar

The Isaan Record

19/01/2018

ชาวอุบลฯ พอใจบัตรคนจนใช้ซื้อของได้

ได้บัตรคนจนมาก็ดีจะได้นำไปซื้อสิ่งของเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน คือเสียงสะท้อนจากประชาชนบริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานี

Avatar

The Isaan Record

12/10/2017
Scroll Up