ซีรีส์ชุด “1 ทศวรรษ พฤษภาฯ เลือดปี’53” (11) – สงครามถ้อยคำกับวาทกรรม “ควายแดง”

เพื่อให้เข้าใจความคิดของคนเสื้อแดงในอีสานและความรุนแรงของวาทกรรมทางการเมืองเมื่อปี 2553 ทีมงานเดอะอีสานเรคคอร์ดจึงสนทนากับ ผศ.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ผู้ทำวิจัยเรื่อง “สงครามถ้อยคำ: คนเสื้อแดงในอีสานกับวาทกรรมของประชาธิปไตยไทย”

Hathairat Phaholtap

12/05/2020
Scroll Up