SOTUS: การทำลายปัญญา​ชนไทยกับความเสื่อมถอยของกิจกรรมรับน้องในยุคโควิด-19

เมื่อนักเรียน-นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิด-19 กิจกรรมรับน้องตอนเปิดเทอมใหม่ที่แฝงด้วยความรุนแรงและพ่วงมากับระบบโซตัสก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย ฟังเสียงนักศึกษาจากรั้ว ม.มหาสารคามต่อระบบโซตัส

Avatar

Phongsathon Tancharoen

28/05/2020

บทบรรณาธิการ: รับน้อง มรภ.มหาสารคาม ไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคล

ความเหมาะสมของการรับน้องที่มรภ.มหาสารคามเป็นมากกว่าความรู้เท่าไม่ถึงการของนศ.รุ่นพี่ เพราะการรับน้องเป็นกิจกรรมอย่างเป็นทางการซึ่งเกี่ยวโยงถึงระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย

Avatar

Burapa Lekluanngarm

19/07/2017
Scroll Up