We Watch ตั้งเครือข่ายตรวจสอบเลือกตั้งเสรี-เป็นธรรม

เตรียมตัวล่วงหน้า เครือข่าย We Watch ประเทศไทย สร้างเครือข่าย สังเกตการณ์เลือกตั้งเพื่อปูทางประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย หากมีเลือกตั้งปีหน้า

The Isaan Record

25/07/2018

ผู้เสนอความเห็นเชื่อเวทียุทธศาสตร์ชาติแค่ตราประทับ

ประเดิมรับฟังความเห็นภาคส่วนต่างๆ ต่อแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคประชาชนโอดแผนยุทธศาสตร์ควรเป็นแค่แผน 5 ปีเท่านั้น และเวทีการรับฟังกลับงเป็นแค่การประทับความชอบธรรม

The Isaan Record

10/02/2018
Scroll Up