พระสงฆ์กับประวัติศาสตร์การเมืองไทย (2) – ขบวนการประชาธิปไตยของพระสงฆ์สามเณร

พระสงฆ์กับการเมืองแยกกันแทบไม่ขาด โดยเฉพาะหลังการปกครอง 2475 พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งรู้สึกถึงการถูกกดขี่จนต้องเรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ. ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 วิทยากร โสวัตร ชวนถกเถียงเรื่อง “พระสงฆ์กับประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตอน 2”

พระสงฆ์กับประวัติศาสตร์การเมืองไทย (1)

หากย้อนดูประวัติศาสตร์อีสานแล้ว จะเห็นได้ชัดว่า พระสงฆ์แยกกันไม่ขาดกับการเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านจนถูกตั้งข้อหากบฎ อ่านบทความ “พระสงฆ์กับประวัติศาสตร์การเมืองไทย (1)” โดย วิทยากร โสวัตร