เชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบหนักต่อธุรกิจเมืองขอนแก่น

เชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบหนักต่อธุรกิจขอนแก่น หลังผู้ว่าฯ ประกาศปิดสถานบันเทิง 14 วัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโร ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารวอนรัฐช่วยเหลือด่วน หวั่นเจ๊งเพราะไม่มีลูกค้า

Atithep Chanthet

21/03/2020

โควิด-19 ผลกระทบธุรกิจขอนแก่น

หลังผู้ว่าฯ ขอนแก่นประกาศปิดสถานบันเทิง สถานศึกษา ฯลฯ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทุกแห่งล้วนได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า

Atithep Chanthet

20/03/2020
Scroll Up