โควิด-19 ผลกระทบธุรกิจบันเทิงขอนแก่น

แม้ธุรกิจร้านอาหารจะไม่ได้ถูกสั่งปิดตามมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แต่การเปิดร้านอาหารทุกวันก็เท่ากับว่า ต้องยอมรับการขาดทุน

Adithep Chanthet

24/03/2020
Scroll Up