โควิด-19 ผลกระทบธุรกิจบันเทิงขอนแก่น

แม้ธุรกิจร้านอาหารจะไม่ได้ถูกสั่งปิดตามมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แต่การเปิดร้านอาหารทุกวันก็เท่ากับว่า ต้องยอมรับการขาดทุน

Adithep Chanthet

24/03/2020

เชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบหนักต่อธุรกิจเมืองขอนแก่น

เชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบหนักต่อธุรกิจขอนแก่น หลังผู้ว่าฯ ประกาศปิดสถานบันเทิง 14 วัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโร ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารวอนรัฐช่วยเหลือด่วน หวั่นเจ๊งเพราะไม่มีลูกค้า

Adithep Chanthet

21/03/2020
Scroll Up