“ม้างคันแทปลูกอ้อย” ปฐมบทหายนะแห่งที่ราบสูง

การเปลี่ยนนาดอนเป็นไร่อ้อย ทำให้ชีวตคนอีสานเปลี่ยนไปไม่น้อย เพราะอีสานเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากผลผลิตอะไรก็ไม่ได้ตามเป้า ส่วนเกษตรกรก็ยากจนลง แม้นแวด ณ อยุธยา วิเคราะห์ปัจจัยนี้

The Isaan Record

06/02/2020

นาข้าวชาวบ้านปากบังถูกน้ำท่วมเสียหาย

น้ำท่วมใหญ่จ.สกลนครส่งผลกระทบถึงพื้นที่ปลายน้ำอย่างอ.นาแก จ.นครพนม ทำให้นาข้าวท่วมน้ำเสียหาย ชาวนาขาดทุน ไม่มีเงินใช้หนี้

The Isaan Record

21/08/2017
Scroll Up