Lost Then Found: เมื่อฉันได้พบ(ญาติ)คนแต้จิ๋วอีสาน

นักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาเกิดสนใจในประวัติความเป็นมาของคนจีนแต้จิ๋วที่ไทย การเสาะหาและค้นพบยิ่งทำให้อัตลักษณ์ความเป็น “เตี่ยจิว” ของเธอเติบโตขึ้นอย่างภาคภูมิ

The Isaan Record

21/07/2017

ย้อนอดีตอีสาน 40 ปี กับ 4 (อดีต)หนุ่ม 4 มุมมองการสังหารหมู่ 6 ตุลาคม

เกิดอะไรขึ้นที่ภาคอีสาน ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนที่กลางกรุงเทพมหานครในวันที่ 6 ตุลาคม 2519? เรื่องราวของคนอีสานที่สายใยชีวิตได้เข้าไปเกี่ยวพันกับสงครามระหว่างรัฐไทยและขบวนการคอมมิวนิสต์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม นั้นเป็นเช่นไร?

The Isaan Record

06/10/2016
Scroll Up