ซีรีส์ชุด “1 ทศวรรษ พฤษภาฯ เลือดปี’53” (15) – “ประชาเสรี”

“เผด็จการย่อมใช้วิธีจัดการอย่างเผด็จการวันยังค่ำ เราไม่อาจชะล่าใจได้เลยแม้สักนิดเดียว” เป็นความนึกคิดของนักเขียนในยุคเผด็จการครองเมืองที่ “อรุณรุ่ง สัตย์สวี” บันทึกเหตุการณ์แห่งยุคสมัยไว้

Avatar

อรุณรุ่ง สัตย์สวี

16/05/2020
Scroll Up