อดีตผอ.ศูนย์สุขภาพจิตฯ แนะดูแลสุขภาพจิตกำลังพลหลังปฏิบัติการกราดยิงโคราช

อดีต ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตฯ แนะเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงโคราช แนะตรวจสุขภาพจิตกำลังพล ทั้งก่อนและหลังประจำการ

The Isaan Record

09/02/2020
Scroll Up