ด่วน ! อีสานเรคคอร์ดเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยบรรณาธิการ ภาคภาษาไทย

อีสานเรคคอร์ดเปิดรับสมัคร ผู้ช่วยบรรณาธิการ ภาคภาษาไทย 1 ตำแหน่ง ประจำอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยเริ่มงานในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  หน้าที่หลักของผู้ช่วยบรรณาธิการ คือ ดูแลการผลิตเนื้อหาต่างๆ ของอีสานเรคคอร์ดให้มีความน่าสนใจ โดดเด่น น่าอ่านและน่าติดตาม และในขณะเดียวกัน ชิ้นงานจะต้องมีมาตรฐาน ที่มีคุณภาพสูง และถูกต้องแม่นยำ นอกจากการดูแลด้านเนื้อหาแล้ว จำเป็นต้องบริหารภาพรวมต่างๆ ของสิ่งพิมพ์ด้วย อาทิ งานบริหารและประสานงานกับนักเขียน งานบรรณาธิการ และงานจัดการโครงการ ผู้ช่วยบรรณาธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านเนื้อหาของสิ่งพิมพ์โดยตรง รวมถึงร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร และได้ผลิตงานเขียนของตนเองตามโอกาสและความสนใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผนและดูแลการผลิตของเนื้อหาหน้าภาษาไทย บริหารและประสานงานกับนักข่าวภาคภาษาไทยและนักเขียนฟรีแลนซ์
 • ร่วมพัฒนาประเด็นงานเขียนกับกองบรรณาธิการ โดยคำนึงถึงนโยบายด้านงานบรรณาธิการ คุณภาพและความสนใจของผู้อ่าน
 • ทำงานร่วมกับนักข่าวภาคภาษาไทยในการผลิตงานข่าวและบทความ โดยเฉพาะการเลือกประเด็นข่าว แหล่งข่าว ความยาวและโครงสร้างของงานเขียนแต่ละชิ้น
 • ตรวจสอบเนื้อหา แก้ไขและรีไรท์งานเขียนเพื่อให้ภาษาสละสลวยและชัดเจน ตรวจสอบการสะกดคำและหลักไวยากรณ์ รวมถึงเช็คเนื้อหาให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เขียนพาดหัวให้น่าสนใจและตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้อ่าน
 • รักษาความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายกับนักเขียนในโครงการอบรมผู้สื่อข่าวภาคอีสาน รวมถึงสนับสนุนด้านงานบรรณาธิการและช่วยพัฒนาเนื้อหาให้เป็นชิ้นงานที่น่าสนใจและมีคุณภาพ
 • เขียนชิ้นข่าวและบทความ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)  ตามโอกาสและความสนใจ
 • ทำให้อีสานเรคคอร์ดเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นตัวแทนขององค์กรตามงานประชุมต่างๆ เป็นบางครั้ง ทำงานเครือข่ายกับแหล่งทุนและองค์กรอื่นๆ ในวงการสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อภูมิภาค
 • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดเวิร์คชอปและเวทีสาธารณะต่างๆ ขององค์กร

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ต้องมีความสนใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาคอีสานของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 • ต้องมีความสามารถและทักษะในการเขียนและพูดภาษาไทย และควรใช้และเข้าใจภาษาไทยอีสานได้ หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ต้องสื่อสารชัดเจน พึ่งพาได้และโปร่งใส
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียนข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล เช็คความถูกต้องตามข้อเท็จจริง และตรวจแก้งานเขียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานข่าวหรือการทำงานสื่อในฐานะนักข่าวหรือบรรณาธิการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาทำงาน

ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจมีบางวันที่ต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อให้เสร็จตามเดดไลน์ และบางช่วงอาจต้องทำงานวันสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ เวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้ตามที่ได้ตกลงกับบรรณาธิการบริหาร

การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

ส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัว (resume) มาที่ isaanrecordthai@gmail.com

 

Scroll Up