ข่าวดี! เดอะอีสานเรคคอร์ด รับสมัครผู้ประสานงานโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน

banner_isan

รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ (Project Manager) 1 ตำแหน่ง (เต็มเวลา เริ่มทำงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

ข่าวดี! เดอะอีสานเรคคอร์ด รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง “ผู้ประสานงานโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน” 1 ตำแหน่ง

เดอะอีสานเรคคอร์ด ได้จัด “โครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน” เพื่อพยายามสร้างเครือข่ายนักข่าวพลเมืองประจำทุกจังหวัดในภาคอีสาน โดยโครงการฯ เริ่มดำเนินการในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน และได้จัดเวทีเสวนาสาธารณะในประเด็นทางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลหลายครั้ง วันนี้! เดอะอีสานเรคคอร์ดกำลังค้นหาเพื่อนร่วมงานในตำแหน่ง “ผู้ประสานงานโครงการ” รายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ประสานงานโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

 • เป็นตัวแทนของเดอะอีสานเรคคอร์ดในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับแหล่งทุนสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งเป็นองค์กรต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อและประสานงาน)
 • ประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน” ผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางสื่อต่างๆ
 • ร่วมเสาะหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วม“โครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน”
 • ประสานงานติดต่อและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้นำชุมชนในประเด็นต่างๆ เพื่อมาร่วมเวทีเสวนาสาธารณะที่จัดขึ้นภายใต้ “โครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน”
 • ประสานงานเตรียมการและจัดการเรื่องสถานที่, การเดินทาง, อาหาร, และค่าตอบแทนให้กับวิทยากรอบรมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และวิทยากรงานเสวนา
 • รายงานความคืบหน้าภาระกิจและหน้าที่ได้รับมอบหมายให้กับบรรณาธิการบริหารของเดอะอีสานเรคคอร์ด
 • ดูแลและจัดการเรื่องการเงินและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการฯ รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย และเขียนรายงายสรุปการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีระดับปานกลาง ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ถ้าพูดภาษาอีสานได้ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้กราฟิกดีไซน์ระดับปานกลาง (เพื่อออกแบบโปสเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์)
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเก็บข้อมูลและทำบัญชีค่าใช้จ่าย
 • มีทักษะการจัดการด้านโซเชียลมีเดียและอีเมล

บุคลิกภาพที่พึงประสงค์

 •  มนุษยสัมพันธ์ดี (being personable) เพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้
 • รอบคอบ (detail-oriented) เพื่อทำหน้าที่เตรียมงานและดำเนินงานการอบรมและเวทีเสวนาของโครงการฯ ให้ราบรื่น รวมทั้งดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโครงการฯ
 • มีความรับผิดชอบ (responsive) สามารถทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา สามารถประเมินและรายงานความคืบหน้าของงานให้กับให้กับบรรณาธิการบริหารของเดอะอีสานเรคคอร์ดรับทราบได้อย่างเหมาะสม

เงื่อนไขการทำงาน

 •  เวลาทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
 • ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 • ขอลาล่วงหน้าได้
 • ทำงานประจำที่สำนักงานในจังหวัดขอนแก่น
 • เดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานีได้
 • มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

ส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัว (resume) มาที่ isaan.journalism.project@gmail.com

 

 

 

Scroll Up