วันเลือกตั้งที่ขอนแก่น

เดอะ อีสาน เรคคอร์ด ได้ไปเยี่ยมเยียนหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นในวันเลือกตั้งทั่วไป จึงขอทำการเสนอรวมภาพบรรยากาศการของเหตุการณ์ในวันดังกล่าว