นายอำเภอ-ทหาร จ.ชัยภูมิ เรียกตัวแกนนำผู้ใช้น้ำหนองทุ่ม เข้าพูดคุยที่สถานีตำรวจ

กลุ่มผู้ใช้น้ำหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ถูกเรียกตัวเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารถึงปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการผลันน้ำในอ่างกักเก็บน้ำหนองทุ่มระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานประปาในพื้นที่ เนื่องจากหน่วยงานประปาในพื้นที่ต้องการผลันน้ำจากแหล่งดังกล่าวไปใช้ในอำเภอแก่งคร้อ ทำให้ชาวบ้านเกรงว่าจะการผันน้ำจะทำให้น้ำไม่พอเพียงในการทำการเกษตร

1 18 19 20 21 22 26