ข่าวโดยย่อ: อำเภอเสื้อแดงขยายถึงขอนแก่น

ข่าวโดยย่อ: อำเภอเสื้อแดงขยายถึงขอนแก่น

ขอนแก่น – เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นักการเมือง นักจัดรายการวิทยุ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านหลายร้อยคนรวมตัวกันที่บ้านโคกกลางหนองไหล อำเภออุบลรัตน์ เพื่อร่วมในพิธีเปิดหมู่บ้านเสื้อแดง ๖๘ แห่ง และเป็นครั้งแรกสำหรับการเปิดอำเภอเสื้อแดงในจังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นทางการ “ผมมาที่นี่เพื่อนร่วมเปิดหมู่บ้านเสื้อแดง หมู่บ้านประชาธิปไตยที่ปลอดจากยาเสพติดและมีเศรษฐกิจที่เข็มแข็ง” นายธนิก มาศรีพิทักษ์ สส. จังหวัดขอนแก่นกล่าว พร้อมด้วยการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ นายธนิก เป็นแกนนำคนสำคัญในการขับเคลื่อนของคนเสื้อแดงในจังหวัดขอนแก่น คำกล่าวของนายธนิกเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจุดกำเนิดหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งแรกในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่นี่เช่นเดียว กัน นางสาวรัตนวรรณ …

01/27/2012

ขอนแก่นพื้นที่สำหรับการปฏิรูปการศึกษา

ผู้เขียน: ลูคาส วินฟิวด์ ขอนแก่น – นักเรียนประถมกว่า ๓๐ คนกำลังเก็บสิ่งของบนกองขยะกองโต บ้างก็เก็บกล่องนมเก่าๆ หลอดด้ายที่ไม่ใช้แล้ว สร้อยคอเก่าๆ และสิ่งมีค่าที่พวกเขาพอจะหาได้จากกองขยะ เพื่อจะนำมาใช้ในการประดิษฐ์งานศิลปะส่งครู เด็กเหล่านี้เป็นนักเรียนประถมของโรงเรียนเทศบาลโนนชัย ซึ่งกำลังเรียนรู้ระบบการจัดการของเสียที่ถูกนำมาทิ้งมามายในพื้นที่ที่เรียกว่า ลานขยะคำบอน  ซึ่งที่ทิ้งขยะนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นเพียง ๒๐ กิโลเมตรเท่านั้น เด็กๆ ต้องรับผลกระทบโดยตรงจากขยะและผลของการบริโภคของคนที่อยู่ในเมือง หมู่บ้านโนนชัยมีวิธีการที่เรียนรู้ที่แตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อย ในขณะที่เด็กนักเรียนที่อยู่ในวัยเดียวกันที่อื่นได้อ่านหนังสือเรียน ฟังคุณครูสอนในชั้นเรียน แต่เด็กๆ ที่หมู่บ้านโนนชัยกลับไม่ใช่เช่นนั้น ตลอดทั้งปี เด็กๆ ได้เรียนรู้จากพื้นที่จริงและประสบการณ์จริง โนนชัยจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการเคลื่อนไหวของรูปแบบการศึกษาทางเลือก ในจังหวัดขอนแก่น  เมื่อเร็วๆ นี้ นายกเทศมนตรี นายพีระพล พัฒนพีระเดช ได้ประกาศสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าว และบ่อยครั้งที่เขาเป็นผู้นำในการปฏิรูปด้วยตนเอง โรงเรียน ๗ แห่ง มีการเรียนการสอนแบบภาพรวม ซึ่งเป็นการเสนอทางเลือกให้กับนักเรียนในการเรียน ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าวได้ให้อิสระในการไม่ร่วมการประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ แต่สามารถสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ขึ้นมาเองโดยยึดพื้นฐานความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก เมื่อห้าปีที่แล้ว ได้มีการก่อตั้งโครงการการศึกษาเบื้องต้นจังหวัดขอนแก่นขึ้น โครงการดังกล่าวได้สนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับครูในจังหวัดขอนแก่น เพื่อทำการทดลองและพัฒนาการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้น  “การศึกษาทางเลือกจะเน้นไปที่การสอนให้เด็กรู้ว่าต้องเรียนอย่างไร มากกว่าการป้อนความรู้ในกับเด็ก” ชุตินธร หัตถพนม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโนนชัย อธิบาย  คุณชุตินธรมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้เมือเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ และเริ่มทำการปฏิรูปการศึกษาที่มีอยู่แล้วให้เป็นการศึกษาแบบทางเลือกมากขึ้น สำหรับคุณชุตินธรแล้ว วิธีการนี้เป็นวิธีการที่แตกต่างไปจากการศึกษาแบบเดิมในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเน้นให้นักเรียนเอาแต่ท่องจำเกือบทั้งหมด มันเป็นเหมือนรูปแบบที่ตายตัว ที่ครูเป็นผู้มีความรู้ยืนสอนนักเรียนหน้าชั้น และนักเรียนต้องนั่งเรียนอย่างเงียบและฟังอย่างตั้งใจโดยไม่มีเงือนไข คุณชุตินธรวาดฝันถึงโรงเรียนในประเทศไทยที่ไม่มีการเรียนการสอบแบบลำดับชั้นความสัมพันธ์ของครู –  นักเรียน เธออยากเห็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน (การคิดวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหา, การสร้างความสำพันธ์และอื่นๆ ) มากกว่าการฝึกให้ท่องจำ, อ่าน และฟัง…

01/21/2012

Education Reform Finds a Home in Khon Kaen

GUEST CONTRIBUTION by Lukas Winfield KHON KAEN – Thirty-some elementary students pick through a mountain of trash, carefully selecting old milk boxes, discarded spools of yarn, broken necklaces and other landfill gems for an art project. They are students from the local Non Chai Municipal Elementary School who have been studying Khon Kaen’s waste system which has led them inevitably to the overflowing mountain of trash known as the Khambon landfill, some 20 kilometers outside…

01/19/2012

หมู่บ้านเสื้อแดงถูกกีดกัน ทำชาวบ้านแตกแยก

หมู่บ้านเสื้อแดงถูกกีดกัน ทำชาวบ้านแตกแยก

บ้านโนนเรือง หมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่หวือหวานัก ตั้งห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ๑๕ กิโลเมตร ทุ่งนาสีทองทอดไกล หลุมบนถนนที่ทำให้เกิดฝุ่นเวลาที่ลมพัดมา และสิ่งที่ชาวบ้านหลายคนกำลังต้องการก็คือ ถนนที่ได้รับการปรับปรุง และชาวบ้านอีกส่วนก็ต้องการที่เห็นการซ่อมแซมห้องน้ำในโรงเรียนประถมประจำหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้คือความกังวลใจของหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ ที่ชาวทุกคนต่างรู้จักกัน แต่เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคมปีที่แล้ว บ้านโนนเรื่องก็กลายเป็นข่าวพาดหัว  เมื่อมีประชาชนผู้หวังดีกลุ่มหนึ่งขัดขวางแผนที่จะจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงได้สำเร็จ เพียงหนึ่งวันก่อนมีการเสนอจัดพิธีเปิดหมู่บ้าน ชาวบ้านประมาณ ๑๖๐ ลงคะแนนเสียงคัดค้านการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงและไม่มีใครสนับสนุนทั้งนี้เพื่อเป็นการคว่ำบาตรกลุ่มคนเสื้อแดง การเคลื่อนไหวของหมู่บ้านเสื้อแดง ได้เริ่มต้นขึ้นในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ปีที่แล้ว  มีหมู่บ้านกว่าร้อยหมู่บ้านทั่วภาคอีสานเรียกตัวเองว่าเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย เพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจและขนาดขององค์กรของตน…

01/13/2012

Red Village Thwarted, a Community Divided

Red Village Thwarted, a Community Divided

KHON KAEN – In Non Reuang, an unassuming Northeastern village located just 15 kilometers north of Khon Kaen city, fallow rice fields line pothole-ridden roads made dusty with windswept topsoil….

01/11/2012

การแก้ไขปัญหาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

การแก้ไขปัญหาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

เขียนโดย : จอห์น แดรพเปอร์ ในปี ๒๕๕๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยเรียงตามลำดับจังหวัด ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการจัดการทดสอบนี้ขึ้น ซึ่งนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ลำดับที่ไม่ดีนัก บทความนี้จะกล่าวถึงเหตุผลการศึกษาตกต่ำ โดยเน้นไปที่วิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาราชการ และวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศหลักที่ใช้ในประเทศไทย (ทั้งสองวิชาต่างไม่ได้กำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญ) นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังถูกทอดทิ้ง ไม่ใช่เพียงเพราะพวกเค้าขาดทรัพยากร หรือขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมอง แต่เป็นเพราะว่าพวกเขากำลังเรียนผิดภาษา สถิตินั้นค่อนข้างชัดเจนและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ผลสอบวิชาภาษาไทยในปี ๒๕๔๘ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้คะแนนภาษาไทยสูงสุดคือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ลำดับที่ ๔๖ จากทั้งหมด ๗๖…

01/07/2012