การจับปลานอกกระชัง: ฟาร์มปลาและน้ำท่วมปี 2554

YouTube ขอนแก่น – ประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมในปีนี้ ผู้คนมากกว่า๖๐๐ คนล้มตายและอีกกว่าล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัย ชาวนาในทั่วทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้เริ่มเก็บกวาดซากความเสียหายและเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งหน้า แต่ในขณะที่ชาวนากว่าล้านคนกำลังรอเงินประกันจากรัฐบาล จำนวน ๒,๒๐๐ บาทต่อที่นาหนึ่งไร่ ผู้เลี้ยงปลากระชังกว่าร้อยรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับไม่โชคดีเช่นนั้น ผู้เลี้ยงปลากระชังจึงต้องแบกรับภาระในการซ่อมแซมฟาร์มปลาเล็กๆ ของพวกเขา และซื้อลูกปลามาปล่อยด้วยตัวเอง ด้วยความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากหน่วยงานรัฐ ส่วนบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ยิบยื่น เพียงส่วนลดที่ไม่มากนัก และไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถทำประกันให้กั ฟาร์มปลาได้  จังหวัดขอนแก่น มีฟาร์มปลาราว ๙,๐๐๐ แห่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และไม่มีฟาร์มใดเลยที่ได้รับเงินประกัน วิดีโอด้านบน ความเสียหายจากน้ำท่วมของธวัชชัยฟาร์ม จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในฟาร์มปลาน้ำจืด ๕๐๐,๐๐๐ ฟาร์มทั่วประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวสามารถชมได้จากวิดีโอ 0

12/16/2011

Fishing Without a Net: Fish Farms and the 2011 Floods

YouTube Version KHON KAEN – This year’s floods ravaged much of Thailand, leaving over 600 dead and millions displaced. In the Northeast, farmers everywhere are beginning to clean up destroyed crops and prepare for the next harvest season. But while millions of rice farmers await their flood insurance from the government, 2,200 baht per rai of rice field, the hundreds of thousands of fish farmers in the region are not as lucky. With little support…